Comunicació No Violenta


Warning: Division by zero in /home/fcong/webapps/eticadelacura/wp-content/themes/apostrof-theme/functions.php on line 2

Error a la base de dades del WordPress: [Unknown column 'NAN' in 'where clause']
SELECT string FROM wp_postcache WHERE id = NAN;


Warning: Division by zero in /home/fcong/webapps/eticadelacura/wp-content/themes/apostrof-theme/functions.php on line 2

Error a la base de dades del WordPress: [Unknown column 'NAN' in 'where clause']
SELECT string FROM wp_postcache WHERE id = NAN;


Warning: Division by zero in /home/fcong/webapps/eticadelacura/wp-content/themes/apostrof-theme/functions.php on line 2

Error a la base de dades del WordPress: [Unknown column 'NAN' in 'where clause']
SELECT string FROM wp_postcache WHERE id = NAN;

model de comunicació que té per objectiu que les persones es comuniquin entre si i amb si mateixes de manera empàtica i eficient. La CNV emfatitza la importància d’expressar amb claredat les observacions d’allò que conflictua, els sentiments que se’n deriven, les necessitats no satisfetes i les peticions de transformació, evitant el judici de valors, l’acusació, les amenaces, la coerció, la culpa i la vergonya. El principi fonamental de la CNV és que les pròpies necessitats no es resolguin a costa de frustrar o impedir les necessitats de les altres persones.