Perspectiva feminista i ètica de la cura

Guia d’autodiagnosi per a organitzacions socials